czwartek, 19 kwiecień 2018 06:52

Wniosek o oszacowanie szkód

Written by

I N F O R M A C J A

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Płońsk ujemnych skutków przezimowania, Urząd Gminy w Płońsku informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, pok. nr 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018r.

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl w zakładce rolnictwo, lub w siedzibie Urzędzie Gminy, ul. Pułtuska 39, pok. nr 7 I piętro w godzinach od 800 do 1500.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok do ARiMR oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Wójt Gminy Płońsk

/-/Aleksander Jarosławski

poniedziałek, 08 styczeń 2018 13:39

WFOSiGWwW

Written by

wtorek, 10 kwiecień 2018 10:20

ASF apel do hodowców trzody chlewnej

Written by

APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

Pobierz załączniki

Od urodzenia mieszka w Sierpcu. Maluje od wielu lat, głównie portrety pejzaże, kwiaty i konie. Interesuje się różnymi technikami malarskimi, jednak przeważnie uprawia malarstwo olejowe, akwarelę oraz pastel. W ostatnich latach często sięga również po farby akrylowe. Inicjatorem oraz managerem całego przedsięwzięcia była Pani Katarzyna Rólka - Redaktor gazety Extra - Płońsk.

W związku z realizacją planu działania priorytetowego na terenie gminy Płońsk zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji na temat zadań na stronie internetowej Urzędu Gminy w Płońsku.

Urząd Gminy w Płońsku serdecznie Zaprasza na bezpłatne zajęcia fitness – aerobic, które odbywają się w świetlicy gminnej w Cempkowie we   wtorki i czwartki o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Strona 1 z 3